Кредитна спілка «Партнер» (Код за ЄДРПОУ 33208974)


Дата державної реєстрації: 29.09.2004р. №11741020000000303


Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія КС номер 573, дата отримання 18.11.2004

 

Ліцензія серії АВ № 581526 від 20.06.2011р., видана Держфінпослуг України 25.06.2011р., термін дії- з 23.06.2011р. по 23.06.2016р.

(Ліцензія на провадження діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки).

Дія ліцензії припинена в зв`язку з переоформленням її на безстрокову.

Безстрокова ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

(рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення від 11.01.2016 року)
Чинні :

 - на залучення фінансових активів із зобов`язанням щодо наступного їх повернення, розпорядження   від 26.01.2017 №162, безстрокова;

 - на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, розпорядження від 23.02.2017 № 380, безстрокова. 

 

Голова правління: Герасимук Микола Васильович.
Головний бухгалтер: Семенюк Ніна Іванівна.

Офіційне Інтернрет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

 

Достовірність фінансової звітності підтверджується висновками аудиторської фірми «Служба аудиту», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1931, виданого Аудиторською палатою України 26.01.2001, рішення № 98, та продовженого рішенням Аудиторської палати України від 23.10.2015, № 316/3, чинне до 28.10.2020.

Ознайомитись з аудиторськими висновками Ви можете в розділі Звітність/Аудиторський висновок.

 

Повідомлення КРЕДИТОДАВЦЮ та надання копій відповідних підтвердних документів про свою належність до захищених категорій споживачів

надавати в кредитну спілку "Партнер": 21050 м. Вінниця, вул. Пирогова, 55, кв. 13. Тел.: 096-901-79-48, (0432) 52-09-99. email: partner_8@ukr.net