Кредитна спілка «Партнер» (Код за ЄДРПОУ 33208974)


Дата державної реєстрації: 29.09.2004р. №11741020000000303


Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: серія КС номер 573, дата отримання 18.11.2004

 

Ліцензія серії АВ № 581526 від 20.06.2011р., видана Держфінпослуг України 25.06.2011р., термін дії- з 23.06.2011р. по 23.06.2016р.

(Ліцензія на провадження діяльності кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки).

Дія ліцензії припинена в зв`язку з переоформленням її на безстрокову.

Безстрокова ліцензія на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

(рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення від 11.01.2016 року).


Чинна ліцензія на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг
:

 - залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню, необмежений;

 - надання коштів та банківських металів у кредит, необмежений. 

 

Голова правління: Герасимук Микола Васильович.
Головний бухгалтер: Семенюк Ніна Іванівна.

Офіційне Інтернрет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/

 

Достовірність фінансової звітності підтверджується висновками аудиторської фірми ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ "НІЛ» (що внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та в розділи три реєстру "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" під реєстраційним номером 4511: свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №778), в особі директора Ляшенко Наталії Іванівни, що діє на підставі статуту, має чинний сертифікат аудитора №004440від 26 грудня 2000 року та внесена до Реєстру аудиторіів за номером 100951, диплом АССА ДипІФР №1837478.

 

Ознайомитись з аудиторськими висновками Ви можете в розділі Звітність/Аудиторський висновок.

 

Повідомлення КРЕДИТОДАВЦЮ та надання копій відповідних підтвердних документів про свою належність до захищених категорій

споживачів надавати в кредитну спілку "Партнер": 21050 м. Вінниця, вул. Пирогова, 55, кв. 13. Тел.: 096-901-79-48, (0432) 52-09-99. email: partner_8@ukr.net